Selasa, 25 Agustus 2009

Aljabar (kelas 8)

1. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut.

a. 6mn + 3mn

b. 16x + 3 + 3x + 4

c. –x y + x – 3

d. 2p – 3p2 + 2q – 5q2 + 3p

e. 6m + 3(m2n2) – 2m2 + 3n2

Jawab:

a. 6mn + 3mn = 9mn

b. 16x + 3 + 3x + 4 = 16x + 3x + 3 + 4

= 19x + 7

c. –x y + x – 3 = –x + x y – 3

= –y – 3

d. 2p – 3p2 + 2q – 5q2 + 3p = 2p + 3p – 3p2 + 2q – 5q2

= 5p – 3p2 + 2q – 5q2

= –3p2 + 5p – 5q2 + 2q

e. 6m + 3(m2n2) – 2m2 + 3n2 = 6m + 3m2 – 3n2 – 2m2 + 3n2

= 6m + 3m2 – 2m2 – 3n2 + 3n2

= m2 + 6m

2. Tentukan hasil dari:

a. penjumlahan 10x2 + 6xy – 12 dan –4x2 – 2xy + 10,

b. pengurangan 8p2 + 10p + 15 dari 4p2 – 10p – 5.

Jawab:

a. 10x2 + 6xy – 12 + (–4x2 – 2xy + 10) = 10x2 – 4x2 + 6xy – 2xy – 12 + 10

= 6x2 + 4xy – 2

b. (4p2 – 10p – 5) – (8p2 + 10p + 15) = 4p2 – 8p2 – 10p –10p – 5 – 15

= –4p2 – 20p – 20

3. Gunakan hukum distributif untuk menyelesaikan perkalian berikut.

a. 2(x + 3) c. 3x(y + 5)

b. –5(9 – y) d. –9p(5p – 2q)

Jawab:

a. 2(x + 3) = 2x + 6 c. 3x(y + 5) = 3xy + 15x

b. –5(9 – y) = –45 + 5y d. –9p(5p – 2q) = –45p2 + 18pq


4. Tentukan hasil perkalian suku dua berikut, kemudian sederhanakan.

a. (x + 5)(x + 3) c. (2x + 4)(3x + 1)

b. (x – 4)(x + 1) d. (–3x + 2)(x – 5)

Jawab:

a. (x + 5)(x + 3) = (x + 5)x + (x + 5)3

= x2 + 5x + 3x + 15

= x2 + 8x + 15

b. (x – 4)(x + 1) = (x – 4)x + (x – 4)1

= x2 – 4x + x – 4

= x2 – 3x – 4

c. (2x + 4)(3x + 1) = (2x + 4)3x + (2x + 4)1

= 6x2 + 12x + 2x + 4

= 6x2 + 14x + 4

d. (–3x + 2)(x – 5) = (–3x + 2)x + (–3x + 2)(–5)

= –3x2 + 2x + 15x – 10

= –3x2 + 17x – 10

5. Diketahui sebuah persegipanjang memiliki panjang (5x + 3) cm dan lebar (6x– 2) cm. Tentukan luas persegipanjang tersebut.

Jawab:

Diketahui : p = (5x + 3) cm dan l = (6x – 2) cm

Ditanyakan : luas persegipanjang

Luas = p × l

= (5x + 3)(6x – 2)

= (5x + 3)6x + (5x + 3)(–2)

= 30x2 + 18x – 10x – 6

= 30x2 + 8x – 6

Jadi, luas persegipanjang tersebut adalah (30x2 + 8x – 6) cm2


6. Selesaikan perkalian-perkalian berikut dengan menggunakan cara skema.

a. (x + 1)(x + 2) c. (x – 2)(x + 5)

b. (x + 8)(2x + 4) d. (3x + 4)(x – 8)

Jawab:

a. (x + 1)(x + 2) = x2 + 2x + x + 2

= x2 + 3x + 2

b. (x + 8)(2x + 4) = 2x2 + 4x + 16x + 32

= 2x2 + 20x + 32

c. (x – 2)(x + 5) = x2 + 5x –2x –10

= x2 + 3x – 10

d. (3x + 4)(x –8) = 3x2 – 24x + 4x – 32

= 3x2 – 20x – 32

7. (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

8. (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

9. (a + b)5 = a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5


10. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

11.(a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

12. (a – b)4 = a4 – 4a3b + 6a2b2 – 4ab3 + b4

13. (a – b)5 = a5 – 5a4b + 10a3b2 – 10a2b3 + 5ab4 – b5

14. Uraikan perpangkatan bentuk-bentuk aljabar berikut.

a. (x + 5)2 c. (x – 2)4

b. (2x + 3)3 d. (3x – 4)3

Jawab:

a. (x + 5)2 = x2 + 2(x)(5) + 52

= x2 + 10x + 25

b. (2x + 3)3 = (2x)3 + 3(2x)2(3) + 3(2x)(3)2 + 33

= 8x3 + 36x2 + 54x + 27

c. (x – 2)4 = x4 – 4 (x)3(2) + 6(x)2(2)2 – 4(x)(2)3 + 24

= x4 – 8x3 + 24x2 – 32x + 16

d. (3x – 4)3 = (3x)3 – 3(3x)2 (4) + 3(3x)(4)2 – (4)3

= 27x3 – 108x2 + 144x – 64Tidak ada komentar: